PRIJAVA ZA: Medjunarodna konferencija o kupovnom iskustvu (CX)

sliders-rs2Danas, uspeh kompanija više ne zavisi isključivo od kvaliteta proizvoda ili usluga koje nude. U savremenom poslovanju glavna odlika uspeha kompanije jeste klijent koji poseduje visok nivo zrelosti kupovnog iskustva sa kompanijom.

Ostvarivanje pozitivnog kupovnog iskustva je prepoznatljiv kriterijum koji značajno utiče na spremnost klijenta da produži saradnju sa kompanijom ili da potroši više novca pri kupovini proizvoda ili usluga u budućnosti. Na osnovu Međunarodnog istraživanja kupovnog iskustva koje je DEVELOR sproveo na regionalnom nivou u 2014. godini, gubitak prihoda koji je nastao kao rezultat nespremnosti kompanija da pruže adekvatan nivo pozitivnog kupovnog iskustva klijentima iznosio je i više od 20%. Obzirom da je ovo često margina unutar koje se kreće zarada kompanija u Regionu, izvesno je da ovaj iznos nije mala suma novca.

Kako bi se iz prve ruke upoznali sa različitim iskustvima, praksama kreiranja pozitivnog kupovnog iskustva i tekućim CX znanjem najboljih kompanija iz celog sveta, DEVELOR vas poziva da odvojite 4. mart kao poseban dan u Vašem poslovnom kalendaru, jer ćemo u Budimpešti (HU),  biti domaćini najsavremenije Evropske konferencije posvećene KUPOVNOM ISKUSTVU (CX).

Pored prilike za učenje kroz razmenu iskustava sa ostalim CX stručnjacima, imaćete priliku za networking sa brojnim Izvršnim Direktorima, Marketing Direktorima, CX menadžerima, Direktorima maloprodaje, Konsultanatima i Ekspertima koji će unaprediti Vaše znanje i razumevanje ključnog strateškog izazova današnjeg poslovanja

Detaljnije informacije o samoj konferenciji možete pronaći na posebnoj stranici manifestacije –  Međunarodna CX konferencija

Prijavite se danas!