360° fidbek

Date: јул 4, 2013 Category: ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

360°  fidbek predstavlja dobro poznati metod dobijanja povratnih informacija o zaposlenom iz nekoliko pravaca: od supervizora, podređenih i kolega na istom nivou. Zahvaljujući ovom metodu, osoba koja je predmet evaluacije može da dobije detaljne podatke o svojim liderskim kompetencijama i ponašanju koje, usled nedostatka vremena ili iz nekih drugih razloga, nikada ne bi dobila u toku redovnog radnog vremena. Cilj ove evaluacije je lični i profesionalni razvoj zaposlenog. Tokom poslednjih nekoliko godina, popularnost 360° fidbek-a je značajno porasla. Prema pisanju časopisa „Fortune“, od početka novog mijenijuma 90% kompanija koristi neku vrstu sistema za prikupljanje podataka o zaposlenima preko raznih tipova evaluacije. Korišćenjem punog potencijala 360° fidbek-a moguće je ostvariti značajne koristi kako za pojedinca i njegov tim, tako i za čitavu organizaciju.

PRISTUP KOJI PREPORUČUJEMO podrazumeva analizu individualnih kompetencija koristeći unapred definisane aktivnosti, drugim rečima kroz veštine. Ovo znači da ispitanici ne moraju da definišu nivo određene kompetencije zaposlenog koji se ocenjuje, već da identifikuju postojanje aktivnosti koje su sastavni deo konkretne kompetencije, kao i njihovu učestalost. Čak i tokom procesa identifikovanja kompetencija razlikujemo menadžerske i profesionalne kompetencije.

Šta dobijate od develor-a:

4  Provera spremnosti kompanije za  360° fidbek  (test u cilju procene)

4  Prilagođavanje pitanja u testu (na osnovu prethodnih iskustava) u skladu sa modelom kompetencija klijenta

4  Individualni izveštaji koji su jednostavni za korišćenje

4  Grafički prikaz dobijenih odgovora u okviru individualnih izveštaja

4  Grupni izveštaj – proračun podataka za sve učesnike

4  Izveštaj o ostvarenom napretku – praćenje razvoja kompetencija kroz ponavljanje 360° fidbek-a

4  Tabela u Excel-u: Grupne kompetencije po pitanjima i evaluacionim grupama

Pomoćni alati: koučing liste, liste za akcioni plan, uputstvo za distribuciju povratnih informacija, alat za on-line praćenje realizacije planiranih aktivnosti

 

 

Nakon završetka programa, učesnici će biti u stanju da:

Identifikuju svoje dobre osobine i oblasti za razvoj

Identifikuju skrivene mogućnosti i potencijalne zamke

Prave akcione planove tipa SMART

Potencijalni naredni programi

Insights lična efektivnost

Insights raznobojno liderstvo

Izabrani kursevi iz Akademije za liderstvo

Individualni koučing