Aikido Liderstvo© Spoj istočnih principa i zapadne psihologije

Date: јул 4, 2013 Category: ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Da li je liderstvo samo skup tehnika ili je to nešto svojstveno svakom lideru? Na osnovu čega nastaje liderstvo i na koji način možemo ući u njegovu suštinu? Ovaj program, koji predstavlja spoj principa japanskih veština Aikido i Kaizen i zapadnih modela emotivne inteligencije i pozitivne psihologije, je namenjen liderima koji žele da proniknu u višu dimenziju svog liderstva. Trening omogućava učesnicima da spoznaju sebe, otkriju snagu i energiju koju nisu ni znali da poseduju, i pomaže im da primene nove ideje u cilju ostvarivanja maksimalnih pozitivnih efekata uz korišćenje minimalnih napora, i tako uvećaju sopstveni radni učinak i doprinesu učinku svog tima.

SVRHA NAŠEG NOVOG REŠENJA ZA EFEKTIVNO LIDERSTVO je da Vas poveže sa unutrašnjim izvorom Vašeg liderskog potencijala i da Vam omogući da otkrijete nove izvore energije kako u Vama samima, tako i u Vašim odnosima sa novim načinima upravljanja Vašom energijom u cilju njenog prenošenja i motivisanja ljudi u okruženju. Ova obuka će Vam takođe pružiti komplet praktičnih alata kako bi se veštine liderstva mogle primenjivati u svakodnevnom životu.

AIKIDO LIDERSTVO sublimira znanja i principe Aikida, Kaizena, pozitivne psihologije (psihologija rasta) i emotivne inteligencije u koncept liderstva nas samih i ljudi oko nas. Tokom programa obuke, učesnicima se predstavlja suština ovih koncepata, što im omogućava da preispitaju sopstvenu efektivnost u svakoj od navedenih oblasti. Korišćenjem tehnike fasilitacije dijaloga, individualnih vežbi i vežbi u parovima zasnovanih na Aikido pokretima, učesnici imaju prilku da istraže nove načine za telesnu i verbalnu komunikaciju, kao i da nauče tehniku slušanja, kako bi se odnosili prema drugima sa više tolerancije, strpljenja, gracioznosti i efektivnosti u svakodnevnim situacijama. U cilju usvajanja navedenih novih znanja na radnom mestu, koristi se kombinacija principa fizičkih pokreta iz Aikida i najnovijih modela zapadne psihologije, kako bi se omogućilo liderima da primene proverene strategije za stalan i temeljan lični razvoj.

Nakon završetka programa, učesnici će biti u stanju da:

Povežu se sa izvorom sopstvene motivacije i liderstva.

Pronađu novu energiju i ravnotežu.

Vode druge na kreativan način koji odiše energijom i omogućava razvoj.

 

Potencijalni naredni programi

Individualni koučing na bazi Aikido liderstva

Obuka iz pozitivnog liderstva

Motivacija 3.0 – Unutrašnja snaga

EQ – Emotivna inteligencija

Koučing iz oblasti liderstva