Svesna komunikacija

Date: јул 4, 2013 Category: , ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
conscious-communication2

Dobra komunikacija između ljudi je preduslov dobre radne atmosfere i efektivnog rada. Stoga su veštine jasnog i jednostavnog govora sa puno samopouzdanja, aktivnog slušanja, motivisanja i uticanja na druge od suštinskog značaja, ali se one ne smeju uzimati zdravo za gotovo. Mi se ne rađamo sa ovim veštinama, ali ih stičemo tokom čitavog života.

NAŠ KURS RAZVIJA FUNDAMENTALNE KOMUNIKACIONE VEŠTINE koje omogućavaju polaznicima da ih drugi razumeju tako što će naučiti da komuniciraju efektivno, jasno i ubedljivo, pri čemu ih slušaoci prihvataju sa odobravanjem, kao i da razumeju druge tako što ih aktivno slušaju.

PORED UČENJA O PRINCIPIMA I OSNOVAMA KOMUNIKACIJE, program je usmeren i ka povećanju spoznaje sopstvenih prednosti i nedostataka u oblasti komunikacija. Program otvara prostor za dodatno lično usavršavanje i pruža polaznicima individualnu poršku. Sam po sebi, ovaj kurs povećava samopoštovanje polaznika, kao i samopouzdanje u korišćenju različitih kanala komunikacije, bilo da se radi o komunikaciji „licem u lice“, imejlom ili telefonom. Nakon pohađanja kursa, polaznici će biti u stanju da se bolje izražavaju, kao i da stvaraju više komunikacionih situacija u kojima su oni pobednici.

Nakon pohađanja programa, polaznici će biti u stanju da efektivnije komuniciraju izražavanjem sopstvenih misli na jasan i lucidan način, kako bi ih drugi slušali i razumeli, kao i da koriste veštine aktivnog slušanja kako bi bolje razumeli svoje partnere.

 

Kursevi koji se preporučuju kao nastavak programa

  • Asertivna komunikacija
  • „Insights” test za utvrđivanje lične efektivnosti
  • Efektivno rešavanje konflikata
  • EQ – Emocionalna intelligencija