Konsultativna Prodaja

Date: јул 4, 2013 Category: ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
csp

Šta izdvaja odlične prodavce od prosečnih? Ovaj program je fokusiran na dve kompetencije: veštine kreiranja poverenja i odgovarajaućeg razumevanja potreba klijenta. Ukoliko se savladaju ove veštine, uspeh je zagarantovan.

PROCES KONSULTATIVNE PRODAJE je pažljivo kreiran, svestan pristup  prodaji sa fokusom na očekivanja i potrebe klijenta. On pomaže prodavcima da svoj stil pregovaranja sa klijentima dovedu na najviši nivo. Proces se zasniva na sledećem: ukolio kupci imaju poverenja u prodavca koji će im ponuditi i prodati proizvod  koji u potpunosti odgovara njihovim potrebama i budžetu, onda nema razloga da se prodaja ne izvrši.

KURS DETALJNO ANALIZIRA faze procesa prodaje u odnosu na tržište i klijenta, ciljeve i idealno ponašanje prodavca u svakoj od faza prodaje u zavisnoti od očekivanja  i tipologije klijenta (kao što je detaljnije opisano u Develor DDs sistemu).

Uz praktične pristupe i situacione vežbe orijentisane na odnos sa klijentom u povezane sa svakom fazom procesa, učesnici će stvoriti svest kako da na  najbolji način planiraju i upravljaju čitavim procesom prodaje, fokusirajući se na dugoročne rezultate.

Do završetka programa učesnici će biti u stanju da planiraju i upravljaju procesom prodaje, što će dovesti do povećanog prodajnog učinka i prometa.

Preduslovi

Osnovni principi prodaje

Potencijalni naredni programi

  • Koučing na radnom mestu
  • Veštine pregovaranja
  • Istraživanje prodaje