Efektivno Rešavanje Konflikta

Date: јул 4, 2013 Category: ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Conflict_resolution_Head

Svi se susreću sa brojnim konfliktnim situacijama na poslu i u polju socijalne interakcije. Konflikti mogu ili negativno da utiču na međuljudske odnose, ili sa druge strane, mogu da pomognu u razjašnjavanju situacije. Način na koji rešavamo konflikte može u velikoj meri da utiče na buduću saradnju sa ljudima sa kojima komuniciramo.

KONFLIKTI TAKOĐE MOGU IMATI POZITIVNE EFEKTE; međutim, ukoliko se ne vode na pravi način, oni mogu rezultovati ozbiljnim posledicama, koje mogu razoriti odnose unutar osoblja, kreativnost i produktivnost, i čak unište finansijske resurse.

KROZ OVAJ TRENING PROGRAM, UČESNICI ĆE RAZUMETI prirodu konfliktnih situacija, naučiti da procenjuju njhov uticaj na radni učinak, i takođe saznaju kako da ishode konflikta učine konstruktivnim. Upoznaće se sa razvojem, komponentama i uobičajenim tokom konfliktnih situacija, kao i potencijalom i celishodnim stilovima rešavanja istih, i naravno načinima na koji mogu da ih primenjuju.

KURS PRUŽA BROJNE ALATE, tehnike i teorije upravljanja kofliktima, koje učesnici mogu da savladaju kroz realne situacije. Na ovaj način upravljanje konfliktima se pretvara u koristan alat koji olakšava put do zadovoljstva i profitabilnosti.

Do završetka programa, učesnici će naučiti kako da prepoznaju razloge nastanka konfliktnih situacija i zajedničkim sngama i asertivno izaberu odgovarajući način rešavanja istih, i tako dođu do najboljeg mogućeg rešenja.

Potencijalni naredni programi

  • Asertivna komunikacija
  • Menadžerska komunikacija
  • Insights lična efektivnost