Efektivno upravljanje timom

Date: април 24, 2013 Category:

Untitled-1

[contact-form-7 404 "Not Found"]

develor-product-icon-effective-team-management

Upravljanje pojedincima i timovima je veliki izazov sa različitim aspektima i mogućnostima za menadžera. Ovaj program pomaže učesnicima da steknu veštine potrebne za formiranje efikasnog tima kroz propisane faze razvoja, uzimajući u obzir individualne prednosti članova i njihove tipične timske uloge.

.

NAŠ PROGRAM OPISUJE sve uloge i zadatke koje menadžer ima u procesu formiranja tima, počev od njegovog ujedinjavanja i motivisanja, pa sve do ostvarivanja dobrog radnog učinka. Program takođe sadrži predloge za prevazilaženje teških situacija kao što su smanjenje radnog učinka, pojava sukoba, nezdrave konkurencije, krize poverenja ili pada vrednosti unutar tima?

REZULTATI ANALIZE USPEŠNIH TIMOVA pokazuju da postoje određeni interni faktori koji utiču na uspešnost tima (svest o ciljevima, poverenje, protok informacija, itd.) i menadžer ima zadatak da kreira i održava ove komponente uspeha. Menadžer treba da prepozna na koji način svaki pojedinac može da doprinese učinku tima i pomogne  mu da razvije kvalitete koje poseduje.

Do završetka programa, učesnici će naučiti kako da prepoznaju nivo saradnje unutar tima, izgrade odnos poverenja sa menadžerom i pozitivno utiču na razvoj grupne dinamike, što će dovesti do povećanja učinka tima.

Potencijalni naredni programi

  • Asertivna komunikacija
  • Komunikacija menadžera sa zaposlenima
  • Insights lična efektivnost
  • Insights timska efektivnost
  • Upravljanje udaljenim timovima

Ciljna grupa

Menadžeri sa više zaposlenih u timu

Duration: 2 days