Suština liderstva

Date: јул 4, 2013 Category: , ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
essence-of-leadership2

Program je usmeren na osnovna znanja i kompetencije koje su neophodne u upravljanju ljudima. Pored jedinstvenog pristupa situacionom liderstvu koji se zasniva na Develorovom modelu životnog ciklusa, učesnici će biti upoznati sa klasičnim  i najnovijim metodama razvoja motivacije pomoću vežbi i studija slučajeva specijalno prilagođenih  potrbama kompanije.

RUKOVOĐENJE MOŽE BITI INTUITIVNO ILI SVESNO, prema našim kolegia možno da se ponašamo u skladu sa našom ličnošću ili nivou njihove stručnosti ili motivacije. Intuitivan pristup rukovođenju je često od velikog značaja, iako su se dugoročno gledano  uspešnijim pokazali menadžeri koji odabiraju metode  i pristupe rukovođenju koji su u skladu sa potencijalima podređenih.

PROGRAM UTIČE NA TO DA MENADŽERI  postanu svesni direktnog uticaja  individualnog radnog učinka na rezultate kompanije i pokazuje kako se  može delovati na ove elemente. Model situacionog liderstva, koji predstavlja glavni element ove obuke, gradi se na osnovu Develorovog modela životnog ciklusa zaposlenog. On otkriva koji je element modela situacionog liderstva najefektivniji u određenim fazama njegovog životnog ciklusa.

PRISTUPI RUKOVOĐENJU SA KOJIMA SE UPOZNAJEMO produbljuju se kroz realne studije slučajeva; štaviše, oni se uvežbavaju i fino oblikuju kroz specifične situacione vežbe koje su specijalno  prilagođene potrebama klijenta.  Pored upoznavanja  4 elementa karakterističnih za model situacionog liderstva, posebna pažnja se obraća na praktičnu asimilaciju klasičnog motivacionog modela i upoznavanje sa najnovijim teorijama i njihovu primenljivost na intrinzičku motivaciju zaposlenog.

Do završetka programa učesnici će biti u stanju da individualnim pristupom i svesno rukovode svojim podređenim,  , primenjujući odgovarajuće alate i pristup rukovođenja, kako bi postigli željene rezultate. Štaviše, biće u stanju da efektivno razvijaju kompetencije zaposlenih i motivišu ih da postignu vrhunski rezultat.

Potencijalna naredna obuka

  • Motivacija 3.0 – Unutrašnja moć
  • Liderski  Coaching
  • Upravljanje udaljenim timovima
  • Insights® Lična Efektivnost
  • Insights® Raznobojno Liderstvo