Insights® Discovery Pregled

Date: јул 4, 2013 Category:

EFEKTIVNO OSOBLJE, TIMOVI, PRODAVCI I MENADŽERI

INSIGHTS DISCOVERY SISTEM

Je jedan od najsveobuhvatniji sistema za razvoj pojedinaca, timova i organizacija. Zasniva se na radu Carl C. Jung i  posebno je dizajniran za upotrebu u poslovnoj praksi.

INSIGHTS Discovery sistem već nekoliko decenija pomaže profesionalcima da razmeju sebe i druge. INSIGHTS Discovery je razvijen 1988. godine od strane Insights Learning and Development organizacije. DEVELOR je ekskluzivni partner INSIGHTS sistema za Centralnu i Zapadnu Evropu.

PREDNOSTI INSIGHTS DISCOVERY

Na osnovu jednostavne tipologije boja INSIGHTS Discovery sistem pomaže ljudima da razumeju sebe i druge bolje, kao i kako da razumeju i iskoriste potencijal svako pojedinačno.  Omogućava ljudima da kreiraju efikasnu strategiju komunikacije i saradnje kroz izgradnju zajedničkog jezika koristeći se simbolikom boja.  Zahvaljujući INSIGHTS Discovery, ljudi su daleko efikasniji u interpersonalnim veštinama. Postaju efektivni članovi tima, moćni menadžeri prodaje i uspešni lideri.
BENEFITI PROGRAMA

Za svaki program obuke i razvojni program važno je da se identifikuju i obezbede konačni benefiti.

Benefiti INSIGHTS programa:

 • Bolje razumevanje sebe i time svesno korišćenje prednosti i razvoj slabih tačaka.
 • Razumavanje i procena ličnog stila partnera, a samim tim i razvijanje mogućnosti za efikasniju saradnju.
 • Primena efikasnih strategija komunikacije i saradnje sa različitim tipovima ljudi.

4 OSNOVNE ENERGIJE BOJA, BROJNI NAČINI DO REZULTATA

INSIGHTS Discovery sistem koristi četiri osnovne preferirane energije boja i ukupno 72  tipa ličnosti. Ovo pomaže pojedincu da identifikuje preferiran način komunikacije i ponašanja, kao i da mu se efikasno prilagodi. Zahvaljujući tome oni efikasnije ostvaruju rezulate u komunikaciji saradnji.

Svako koristi svoje prednosti u radu kao pojedinac, unutar tima, u prodajnim situacijama i dok rukovodi ljudima. Saznanje o sistemu energija boja  pomaže ljudima da prilagode svoju komunikaciju i ponašanje preferencijama drugih, tako da su u stanju da lakše ostvare zajedniček ciljeve.

GLAVNE KARAKTERISTIKE 4 OSNOVNE ENERGIJE BOJA 4

HLADNA PLAVA

 • Pažljliv
 • Precizan
 • Rezervisan
 • Ispitivački nastrojen
 • Formalan
 • Analitičan

VATRENA CRVENA

 • Ambiciozan
 • Voli izazove
 • Odlučan
 • Fokusiran
 • Uporan
 • Lider

PRIZEMNA ZELENA

 • Brižan
 • Podržavački nastrojen
 • Pouzdan
 • Strpljiv
 • Opušten
 • Ljubazan

SUNČANA ZELENA

 • Aktivan
 • Dinamičan
 • Otvoren
 • Entuzijastičan
 • Uporan
 • Komunikativan

LIČNI PROFIL INSIGHTS DISCOVERY

INSIGHTS Discovery profil je 18-50 strana dug lični izveštaj koji će podržati razvoj vaših zaposelnih i njihove radne efikasnosti.

Poglavlja ličnog profila:

 • Osnovno poglavlje
 • Pregled ličnog stila
 • Ključne prednosti i slabosti
 • Vrednost za tim
 • Efektivna komunikacija i barijere
 • Moguće slepe tačke
 • Suprotan tip
 • Sugestije za dalji razvoj

Napredna poglavlja:

 • Poglavlje ličnog razvoja
 • Poglavlje menadžmenta
 • Poglavlje efektivne prodaje
 • Poglavlje za intervjuisanje

PROGRAMI INSIGHTS SISTEMA

OSNOVNI PROGRAM:

INSIGHTS Lična Efektivnost

Osnovni program za razumevanje sistema energija boja, razumevanje preferiranog ponašanja i razvijanje svesti o mogućnostima za razvoj komunikacije i saranje koristeči se tipologijom boja.

Pamtljiv i fascinantan program gradi zajednički jezik kroz simpoliku boja pomažući učesnicima da otkriju različitosti ljudi i njihovih potreba i da se prilagode raznim komunikacijskih situacijama, a zahvaljujući tome unaprede svje inerpersonalne odnose i saradnju.

Nakon završenog programa obuke INSIGHTS lična efekrinost, učesnici će biti u sranju da razumeju sebe bolje i identifikuju preferirani lični stil, kao i preferirane lične stilove drugih, da se prilagode jedni drugima i komunikaciji, efektivnije sarađuju i razvijaju međusobne odnose.

Osnovni program je preduslov za implementaciju naprednog programa.

NAPREDNI PROGRAMI:

INSIGHTS Efektivnost Tima

Svako od nas je član tima i naš uspeh zavisi od njegovih članova. Ovaj Develorov program obuke, zasnovan na INSIGHTS tipologiji ličnosti, će poboljšati efektivnost tima jer se bavi celim timom, a ne samo pojedincima.

Razumevanje dinamike tima na osnovu preferiranih energija, građenje prednosti i prevazilaženje slabosti na osnovu profila tima, aktivna upotreba enrgija  pojedinačnih članova tima i razumevanje timske slike u očima spoljnog okruženja pomaže efikasnijem postizanju rezultata.

INSIGHTS Efektivna prodaja

Kontaktiranje klijenata, poslovni sastanci i prodajni procesi su pod jakim uticajem preferiranih energija pojedinaca.

INSIGHTS pomaže kako novim, tako i iskusnim prodavcima da razumeju ličnu preferiranu energiju, identifikuju  odgovarajuću strategiju komunikacije sa poslovnim partnerima i izaberu održiv pristup u različitim fazama prodajnog procesa kako bi razvili osnos i postigli rezultate na što efektivniji način.

Zbog ovoga prodavci su u stanju da maksimalizuju efektivnost prodaje koristeći sve energije boja u zavisnosti od tipa klijenta, njegovih/njenih potreba i prodajne situacije.

INSIGHTS Raznobojno Liderstvo

Naše preferirnane energije boja se odražavaju i na naš stil liderstva. Sposovnost da koristi sve energije je ključna za lidera. Međutim, često smo zaglavljeni u našem preferiranom stilu.   INSIGHTS Discovery pomaže liderima da prilagode svoj pristup individualnom stilu ljudi i situacijama i tako postanu efektivniji.

Zahvaljujući ovom programu, menadžeri su u stanju da bolje razumeju šta ih motiviše, koji je njihov preferirani stil liderstva i koje su njihove sposobnosti. Zatim, u stanju su da prilagode svoj stil komunikacije specifičnim situacijama i potrebama saradnika, vode i motivišu same sebe i druge i efikasnije postignu razultate vodeći ljude.

INSIGHTS Efektivna organizacija

Efikasnost organizacije trpi uticaje raznih faktora. INSGHTS pomaže poboljšanje funkcionisanja organizacije kroz aktivnu upotrebu svih energija boja za postizanje ciljeva.

Dosledan, ali istovremeno i fleksibilan pristup vođenju organizacije kroz uključivanje svih energija boja.

Kompanije su u stanju da efikasnije postave procese, motivišu zaposelen, podrže radni učinak i održe fokus na ciljeve ukoliko koriste INSIGHTS Discovery.