Insights® Discovery Lična efektivnost

Date: јул 4, 2013 Category: ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
insights-discovery-personal-effectiveness2

Fascinanatan i nezaboravan program koji uspostavljajući zajednički, „raznobojan” jezik pomaže učesnicima da otkriju različite tipove ličnosti i zahteva, prilagode se različitim komunikacionim situacijama, i tako unaprede interpersonalne odnose i kooperaciju.

KOMUNIKACIJA JE NAJEFEKTIVNIJA ukoliko uzima u obzir potrebe  i očekivanja partnera i prilagođena je njegovom ličnom stilu. Svi smo jedinstveni; stil, očekivanja i potrebe se razlikuju od osobe do osobe. Naš program Vam pomaže da otkrijete način da bolje upoznate sebe i druge i iskoristite stečeno znanje za efektivniju komunikaciju.

SVI UČESNICI POPUNJAVAJU INSIGHTS EVALUACIONI FORMULAR pre početka kursa, na osnovu Insights® Discovery Ličnih Profila napravljenih za svakoga od nih. Koristeći Lični Profil, program pomaže pojedincu da bolje razume svoju ličnost, identifiikuje druge tipove ličnosti i prilagodi se različitim komunikacionim potrebama. Predstavljanje četiri Insights energije boja – vatreno crvena, jarko žuta, zemlja zelena i hladno plava – stvara veoma bitan zajednički jezik i okvir pomoću koga učesnici formiraju svoje buduće interakcije sa ljudima.

Do završetka programa učesnici će moći da bolje razumeju sami sebe, prepoznaju sopstvene i stilove drugih ljudi, prilagode se jedni drugima i komuniciraju efektivnije sa kolegama i kljientima.

Preduslovi

Insights Discovery Lični Profil

Potencijalni naredni kursevi

  • Insights lična efektivnost – Napredni nivo
  • Insights efektivnost tima
  • Insights raznobojno liderstvo
  • Insights efektivna prodaja