Insights® Discovery Efektivnost Tima

Date: јул 4, 2013 Category: ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Insights_Team_effectiveness_Head

Svi smo mi delovi različitih timova, pa i naš uspe u velikoj meri zavisi od članova tima kome pripadamo. Novi Develor program zasnovan na Insights tipovima ličnosti i samouvidu može pomoći timovima da postanu efektvniji. Zapravo, tu se ne radi samo o fokusiranju na razvoj pojedinaca, već i na zajednički razvoj timova.

PROGRAM POČINJE analizom boja energija celog tima. Na taj način mi otkrivamo individualne vrednosti koje su neophodne za dobar timski rad. Poznavanje najzastupljenijih boja energija u timu nam pomaže da opišemo snage i slabosti tima. Tokom programa, mi izdvajamo vreme za rad sa svakim pojedincem kako bismo ustanovili idealnu raspodelu rada, pritom ne zanemarujući ciljeve tima.

NA OSNOVU INSIGHTS® SAZNANJA, obuka o Ličnoj Efektivnosti stavlja poseban akcenat na konstruktivnu upotrebu boja energija, u cilju zajedničkog uspeha tima. Preporučujemo ovu obuku tek formiranim kao i timovima koji već neko vreme funkcionišu, kako bi na taj način mogli u budućnosti da koriste nove razvojne mogućnosti.

Do završetka programa, učesnici će moći da upotrebljavaju snage tima, stvore svest o mogućim slabostima i podrže članove tima u davanju njihovog maksimuma u svrhu postizanja zajedničkog poslovnog cilja.

Preduslovi

  • Obuka Insights® Lična Efektivnost
  • Insights Discovery Lični Izveštaj (ne stariji od 1 godine)

Potencijalni naredni kursevi

  • Insights Lična Efektivnost – Napredni Nivo
  • Upravljanje Udaljenim Timovima
  • Interkulturalna Komunikacija