Strateško upravljanje ključnim klijentima

Date: јул 4, 2013 Category: ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
strategic-account-management2

Kurs je namenjen zaposlenima koji se bave direktnom (B2B) prodajom i razvija im svest o povećavanju šansi za pridobijanje novih klijenata ili poboljšanju nivoa uticaja na postojeće. Nakon analize studija slučaja iz njihovog svakodnevnog život, polaznici će biti u stanju da odmah primene stečena znanja.

UPRKOS RAZLIKAMA između kompanija, izazovi su veoma slični u svakoj B2B situaciji: na koji način naša organizacija može da pridobije najbolje klijente koji će održavati našu kompaniju u životu, i kada preuzmemo njihov biznis, na koje sve načine možemo da maksimalizujemo našu prisutnost na tržištu?

USPEŠNE KOMPANIJE znaju da tajna njihovog uspeha leži upravo u ljudima koji rade u organizaciji klijenta. Ljudi kupuju od ljudi. U cilju dugoročnog uspeha, moramo da znamo ko donosi odluke u klijentovoj kompaniji, koji su najbitniji motivi koje ta osoba ima, ko utiče na proces donošenja odluka i kakvi su njihovi prioriteti, i na kraju, kako ljudi koji konzumiraju naše proizvode vide nas i naše usluge. Sve ovo zahteva sistemski pristup, kvalitetno i pažljivo planiranje i svesno upravljanje odnosima sa ljudima.

TOKOM KURSA, osim osnovnih teorija, učesnici će pripremati slučajeve za dvoje klijenata u Develorovoj Klijent Matrici, i dizajnirane strategije koje mogu primeniti odmah nakon završetka kursa.

Nakon pohađanja ovog programa, polaznici će biti u stanju da planiraju aktivnosti za strateški važnog klijenta i svesno implementiraju taj plan kroz niz sastanaka.

Kursevi koji se moraju pohađati pre ovog programa

Principi Prodaje

Proces konsultativne prodaje

Kursevi koji se preporučuju kao nastavak programa

„Koučing” na radnom mestu

Konsalting za upravljanje ključnim klijentima

Kursevi veštine pregovaranja