Upravljanje vremenom

Date: јул 4, 2013 Category: , ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
time-management2

Za menadžera, prodavca, adinistrativnog radnika, ili izvršioca, Vreme predstavlja najveću vrednost. Program se zasniva na state-of-the-art tehnikama upravljajnja vremenom , pomaže ljudima u postizanju veće efikasnosti i smanjenju izuzetno velikog pritiska pod kojim rade  nametnutog

TOKOM OBUKE UČESNICI ĆE USREDREDITI SVOJE NAPORE NA zadatke koji će im pomoći u postizanju bolje koncentracije u postizanju ciljeva koje su sami  sebi zadali , obraćajući pažnju na aktivnosti koje su u sprezi sa ovim ciljevima, veštinu upravljanja vremenom, tehnikama delegiranja i primenom svih ovih veština radi boljeg upravljanja vremenom, a samim tim i svojim životom.

OBUKA PODRAZUMEVA savladavanje veštine  određivanja prioriteta i upravljanj vremenom efikasno i efektivno. Prioriteti će se izvesti putem korišćenja radnih listova o upravljanju vremenom i analizom korišćenja sopstvenog vremena učesnika. Svaki učesnik će naučiti da organizuje  i upravlja svojim vremenom.

UČESNICI ĆE NAUČITI kako da planiraju i organizuju  svoje vreme kako bi postigli lični uspeh. naučiće GTD- metod rada, potpuno razumevši elemente ovog moćnog alata.  Kontrolni listovi i rokovi ne moraju biti ružne reči u řečníku! Naučiće kako da delegiraju , hraniče prekide u radu, i uklone hrpe papira sa radnog stola i postignu bolji rezultat svakog dana.

Do kraja obuke, učesnici će biti u stanju da Iskoriste svoje vreme  što je moguće efektivnije isavladaju tehnike upravljanja radnim zadacima koje im mogu doneti više  ličnog uspeha i veći uspeh za svoj tim.

Potencijalna naredna obuka

Lična efikasnost- koučing

Efektivno vođenje sastanaka

Životno-radna ravnoteža

Efektivno rešavanje konflikata