Barnabás Kovács, Direktor regionalne prodaje – Wrigley