Csilla Torma, MCS / ICSS – CEE –Direktor Finansija za Regionalnu Kancelariju – MagyarCom

magyarcom

U okviru našeg razvojnog programa na engleskom jeziku, Develor je bio naš partner- saradnik u kreiranju i razvoju Interkulturalnog trening kursa. Razvojem ovog programa, ideja koju smo dugo predviđali se realizovala.

Kvaliteti koji karakterišu Develor su profesionalizam, kredibilitet i efektivnost.

Profesionalizam – jer pružaju savremeno, prilagođeno i visoko kvalitetno znanje, u potpunosti odgovarajući na naše potrebe.

Kredibilitet – jer oformili stav i pristup, uključujući učesnike u program na interaktivan način, zasnovan na primerima iz realnog života i ličnog iskustva

Efektivnost – jer su naše kolege ne samo prezadovoljne obukom kao takvom, već i njenim efektima – oni su kroz obuku stekli znanje o alatima i metodama koje mogu da primenjuju u različitim situacijama i dobiju merljive rezultate.

Stoga, verujemo da ćemo imati prilike ponovo da sarađujemo sa dinamični, veselim i posvećenim timom Develora.”