Elena Terzieva, Služba za razvoj i obuku – DSK Banka

DSKbank.jpg

“DSK Banka i Develor Bugarska su realizovali dva različita projekta u oblasti obuke zaposlenih i njihovih menadžera, u mreži filijala DSK Banke. Zahvaljujući svom ogromnom iskustvu, Todor Todorov je dao veliki doprinos u uspešnoj relizaciji ovih obuka koristeći praktične primere, studije slučaja, koji su bili zasnovani na iskustvima učesnika iz njihovog svakodnevnog rada.

Projektima su bili obuhvaćeni i stručnjaci banke koji su bili u direktnom kontaktu sa klijentima

Teme obuke su bile: 1) “Stav u procesu prodaje” 2) “Aktivna prodaja”.

Zahvaljujući svom profesionalnom stavu prema učesnicima obuke i odličnoj pripremi zasnovanoj na potrebama DSK Banke, treneri su dali ogroman doprinos uspešnom izvođenju obuka. Drugim rečima, tokom obuke oni su koristili praktične primere i studije slučajeva koji su bili bliski svakodnevnom radu učesnika.”