Gabriella Juhász , Direktor HR centra za obrazovanje, razvoj i talente – SIEMENS

Gabriella Juhasz

“U Simensovoj grupaciji u Mađarskoj uveden je Program za talente uz maksimalnu podršku najvišeg rukovodstva.

Izabrali smo Develor za izvođenje prve faze programa za talente na otvorenom tenderskom procesu.

Prva faza Programa za talente je predviđala i sprovođenje Programa “Razvojni centar” (DC – Development Center) u cilju dobijanja dodatnih informacija (pored standardnih rezultata ocene radnog učinka zaposlenih) kako bi definisali individualne razvojne planove za naše talentovane radnike. Izazov za nas i kolege iz Develora bio je ne samo organizacija DC na najvišem nivou, već i realizacija sledećih aktivnosti:

  • Definisanje zadataka pomoću kojih bi bila moguća procena njihovih talenata u skladu sa globalnim sistemom za kompetencije kompanije Simens.
  • Objektivno procenjivanje kompetencija izabranih talentovanih stručnjaka na osnovu njihovog ponašanja i standardizovanih kriterijuma.
  • Prikupljanje maksimalne količine informacija u cilju izrade individualnih planova.

Tim za dizajniranje programa i konsultanti Develora su napravili odličan sistem za procenu naših talenata. U toku pripremne faze, kada se radilo na definisanju zadataka i uspostavljanju kriterijuma za merenje kompetencija Simensa, kao i u toku samog izvođenja aktivnosti u okviru DC i davanju povratnih informacija, konslutanti Develora su bili usmereni na naše potrebe kao klijenta, maksimalno fleksibilni i profesionalni u obavljanaju svih svojih zadataka.

Primenili su dijagnostičku metodologiju najvišeg kvaliteta koja je dala rezultate koji su prevazišli naša očekivanja.”