Imre Vadász, Regionalni HR Direktor, SCSE – SONY

Imre VadászSarađivali smo sa Develorom od 2009. godine u okviru programa “Akademija Liderstvo”. Nakon uspešne evaluacije početnog programa, što je bila pametna investicija, inicirali smo program za drugu grupu lidera u 2011. godini.

Kada smo pre tri godine tražili partnera koji bi nam pomogao da unapredimo liderske sposobnosti naših zaposlenih bilo nam je važno da pronađemo organizaciju koja je u stanju da:

Realizuje programe visokog kaliteta na svim našim glavnim tržištima.

Sarađuje sa nama na fleksibilan i poslovno orijentisan način u cilju stvarnog unapređenja kompetencija zaposlenih, a ne samo jednostavnog izvođenja programa obuke.

Obezbedi da sadržaj programa i način izvođenja pruža rešenje koje je u skladu sa organizacionom kulturom i procesima naše kompanije

Primeni i upordi različite alate i metode – concept 360 fidbek pre i posle završetka obuke, internet i alate koji se primenjuju uživo na obuci, modularnu strukturu programa, koučing, intervjue sa liderima, itd. u cilju postizanja maksimalne efektivnosti.

Veoma smo zadovoljni saradnjom sa Develorom, jer u potpunosti zadovoljavaju sve naše zahteve, i uz to su veoma etični i teže ostvarivanju digoročne saradnje sa klijentom.”