Ing. Monika Kraváriková, HR Direktor – Schneider Electric

Monika Kravarikova

“Moje prvo iskustvo sa Develorom bila je organizacija događaja za Schneider Electric sa glavnim ciljem pružanja podrške većoj timskoj koheziji. Na osnovu analize potreba naše kompanije i naših očekivanja, Develor je predložio “Insights” – alat za procenu tipologije ličnosti. Program je osmišljen u potpunosti u skladu sa našim potrebama, kako u pogledu organizacije, tako i u pogledu korišćenja stranih jezika (neki od učesnika su bili stranci), uzimajući u obzir veliki broj učesnika i lokaciju događaja.

Obuku “Insights” su sproveli sledeći treneri: Kinga Novotná, Milan Zekucia, Martina Georgievová, Vladimír Rýpal i Dana Nemčická, koji su uspeli da zadrže pažnju učesnika i inspirišu ih da bolje razumeju sebe i svoje kolege. Po završetku ovog događaja dobila sam pozitivan fidbek ne samo od naših zaposlenih, već i od rukovodstva. Develor je predložio da se organizuje drugi deo ovog događaja – program aktivnosti na otvorenom prostoru – što je takođe obavljeno na najvišem poslovnom nivou.

Nakon ovog prvog pozitivnog iskustva, tražila sam od Develora da pripremi obuku iz oblasti prezentacionih veština za izabranu grupu zaposlenih koji su su stalnom kontaktu sa eksternim klijentima. Obuku je izvela Martina Georgievová, tako što je spojila teoriju i praksu na veoma uspešan način. Moram da pohvalim njenu stručnost i adekvatnu pripremu za obuku, izvođenje iste, kao i način neposrednog davanja povratnih informacija učesnicima tokom vežbi. Evaluacije koje sam dobila od učesnika su me uverile da, ukoliko budemo imali potrebu za dodatnim razvojem naših zaposlenih u budućnosoi, rado ću ponovo angažovati Develor.”