Ing. Otakar Bureš, Ph.D., Menadžer poslovne jedinice za onkologiju – Novartis

novartis

“Od 2008. godine sarađujemo sa Develorom na kontinuiranoj edukaciji naših zaposlenih u okviru PJ Onkologije. U početku smo realiziovali projekat “Insights” za menadžere koji smo zatim primenili na sve zaposlene u našoj službi, a potom i na čitav prodajni tim (2009.godine). Saradnju smo nastavili sa članovima prodajnog tima 2010. godine na programu “Pregovaranje sa zahtevnim klijentima”, nakon čega smo uradili analizu kanala komunikacije, navika i saradnje unutar tima kroz program “timskog sociomapiranja” 2011. godine (svi zaposleni su bili uključeni u ovaj projekat, uključujući i administrativno osoblje). Tokom čitave saradnje Develor se pokazao kao veoma odgovorna kompanija, kako u organizaciji, tako i u realizaciji obuke. Naš tim je veoma raznolik, sastoji se od ljudi različitih doba, iskustva, obrazovanja, ličnosti, kao i nivoa znanja stečenog na prethodnim obukama. Treneri Develora su uspeli da se prilagode ovako diversifikovanom timu i da osvoje, integrišu i zadrže njihovu pažnju tokom obuke. Projekat Timskog sociomapiranja pružio nam je drugačiji uvid u situaciju koja postoji u pojedinačnim timovima, saradnju unutar tima, kao i nivo komunikacije između ljudi izvan već oformljenih timova. Veoma smo zadovoljni obukom koja nas je motivisala da naredne godine organizujemo još jedan ovakav program, kako bismo nakon toga mogli da analiziramo nivo napretka pojedinačnih timova u okviru PJ Onkologija.”