Johanna Mezővári, Menadžer za ljudske resurse – UPC