Tibor Lados, HR Direktor – Elektrana Matra

Tibor LadosMatra elektrana je angažovala Develor Consulting Ltd. U proleće 2012. godine u cilju razvoja i realizacije sveobuhvatnog programa obuke za rukovodstvo na najvišem i srednjem nivou (ukupno 2300 zaposlenih).

Ciljevi obuke su bili povećanje nivoa bezbednosti na radu kao i podizanje nivoa svesti o potrebi poštovanja standarda bezbednosti, a u skladu sa smernicama i preporukama direkcije kompanije RWE AG. Develor Consulting je dostavio ponudu sa potpuno novim pristupom, sa akcentom na interaktivnom angažovanju učesnika. Ova primamljiva ponuda sa nekoliko inovativnih predloga iz oblasti uvođenja u ponašanje i stavove zaposlenih je bila bolja od konkurentskih ponuda u svim aspektima.

Program obuke od ukupno 105 dana je uspešno realizovan za 26 dana zahvaljujući angažovanju tima sastavljenog od 5 iskusnih i stručnih trenera, koji su prevazišli sva očekivanja učesnika i našeg rukovodstva.

Tokom izvođenja intenzivne četvoročasovne obuke, treneri su uspeli da efektivno prenesu praktična znanja i veštine koje su učesnici mogli odmah da primene u svom svakodnevnom radu. Naša kompanija je u potpunosti zadovoljna razvojem i izvođenjem programa obuke, tako da možemo slobodno reći da je Develor u potpunosti zadovoljio sva naša očekivanja.”