Tímea Tóth, Državni menadžer za ljudske resurse – Alstom