Organizaciono savršenstvo

 


Sinergija

MEDjULjUDSKI ODNOSI I SARADNjA POJEDINACA I TIMOVA, imaju najveći uticaj na sveukupni učinak organizacije. Rešenja koja nude Develorovi programi Organizacionog savršenstva dijagnostikuju i unapređuju efikasnost tima, uspostavljaju sinergiju između odeljenja u kompaniji i prižaju podršku organizacionim promenama. Međutim problem nastaje zbog činjenice da je teško unaprediti nešto što ne može u potpunosti jasno da se prepozna i nije opipljivo. Naravno, uvek možemo da pratimo utisak o tome koje su to slabe strane tima ili učinka organizacije, ali samo uz nezavisne i usko profesionalne alate može se oformiti čvrst temelj za dalji napredak tima, odeljenja ili celog niova organizacije.

Ankete i istraživajna na temu korporativne kulture i posvećenosti pružaju jasnu sliku organizacije, dok uz pomoć naših jedinstvenih alata za socijalno mapiranje timova i Insights alate za timsku efektivnost dobijamo predstavu o nivou kohezije i saradnje unutar tima. Uz to, stručnjaci Develor tima stavljaju na raspolaganje različite usluge, počev od programa za Tim bilding koji se održavaju na otvorenom, do struktuiranih dugoročnih projekata za Organizacioni dizajn.

POVEZANI DEVELOR PROIZVODI