Poboljšanje prodaje


Ljudi koji napreduju kroz procese

KOMPETENTNI PRODAVCI OSTVARUJU REZULTATE UZ PODRŠKU EFIKASNIH INTERNIH PROCESA. Usluge za Poboljšanje prodaje koje Develor nudi fokusirane su na lične kompetencije i usklađivanje procesa, sistema i Ključnih indikatora učinka (KPI). Naša rešenja pružaju okvir za efikasno upravljanje prodajom tako ohrabrujući zaposlene i menadžment kompanije da ostvare što bolji učinak. Programi koje nudimo zasnovani su na istraživanjima ljudskih sposobnosti i veština, prodajnih alata, ključnih indikatora učinka i sistema. Planiranje i primena programa koji su zasnovani na Kirkpatrikovoj teoriji i sistemu garantuju merljivi napredak poslovnih rezultata. I kakav je ishod? Stručnjaci za prodaju i odnose sa klijentima su u mogućnosti da zadrže i dodatno razvijaju odnos sa klijentima, istovremeno pridobijajući njihovo poverenje i uspostavljajući komunikaciju sa novim klijentima. Svi programi obuka iz ove oblasti zasnovani su na našem neprikosnovenom Mandala prodajnom sistemu koji identifikuje kometencije neophodne za uspešnu prodaju u svim poslovnim segmentima. Osim toga, rukovodioci će moći da dodatno usmeravaju i razvijaju svoj tim prodavaca na efikasan i posvećen način.

POVEZANI DEVELOR PROIZVODI