Sa učinkom na umu

Trening i konsalting organizacijama se često pristupa zbog potrebe razvoja kompetencija ljudi ili  potrebe restruktuiranja organizacije ili odeljenje. 

Mi prvo mislimo na performanse.

Develorov  koncept Sa učinkom na umuTM  je zasnovan na Kirkpatrikovoj (Kirkpatrick) metodolgiji. Dok većina profesionalaca misli o Kirkpatrikovoj 4 nivoa metodologiji kao o alatu za merenje, Develor – sertifikovan za Kirkpatrikovu metodologiju –  je koristi kao alat za i  planiranje i merenje.

Pri dizajniranju programa razvoja mi izazivamo naše klijente da misle na radni učinak koji bi voleli da bude demonstriran od strane ciljne grupe. Dakle, očekivani rezultati je na prvom mestu, dok dizajniranje sadržaja treninga predstavlja samo finalni korak u pripremnoj fazi.

Ukoliko u potpunosti uskladimo po pitanju merljivih ciljeva projekta, možemo da identifikujemo ključna ponašanja koja treba da se razvijaju kod  svih relevantnih ciljnih grupa. Mi smo naučili lekciju, dugotrajna promena i pozitivni poslovnih efekti će nastupiti samo ukoliko postoji struktuiran komplet alata za podršku promena u ponašanju, zbog ćega je identifikacija ”ključnih pokretača” (key drivers) naredni korak procesa.

Dizajn programa obuke počinje u ovom trenutku, nakon što je sve izand navedeno izvedeno. Naši programi obuke su kompletno dizajnirani tako da obučavaju i podržavaju primenu ključnih ponašanja učesnika.

Nakon programa obuke mi osiguravamo postavljanje ”ključnih pokretača” kako bi nadgledali, podstakli, ojačali i nagradili primenu naučenih veština na radnom mestu. Sve ove mere zajedno garantuju ostvarivanje željenog učinka.  Mi podržavamo svoje HR kontakte da demonstriraju kreirane vrednosti u vezi sa bilo kojim programom obuke, bilo da je to liderstvo, prodaja ili upravljanje talentima.

Za detaljan uvid u to kako  funkcioniše Sa učinkom na umuTM prisup u praksi  proverite  Naša najbolja iskustva!