Čime se bavimo

PROGRAMI OBUKE – kreiramo i sprovodimo relevantne, atraktivne i pre svega praktične programe obuke. U tom procesu motivišemo učesnike da primenjuju stečena znanja na svojim radnim mestima, i stimulišemo napredak njihovog radnog učinka.

KOUČING – pružamo ličnu podršku i uputstva u procesu promene ličnog ponašanja koja stoji u osnovi svakog temeljnog učenja i razvojnog projekta.

SAVETOVANJE (KONSALTING) – pomažemo klijentima pri definisanju poslovnih rezultata koji treba da budu ostvareni kroz učenje i razvoj inicijativa, i kreriamo ih u skladu sa njihovim očekivanjima. Takođe, pomažemo pri usklađivanju povezanih procesa i sistema i doprinosimo sigurnom ostveranju željene promene.

Uz Develor će Vaši projekti razvoja i učenja ostvariti pozitivan i merljiv uticaj na poslovne rezultate.

Develor čini:

Učenje nezaboravnim

Promenu ostvarljivom

Rezultate merljivim