DEVELOR čini REZULTATE MERLJIVIM

Mnoge organizacije tvrde da su njihovi zaposleni njihovo najveće bogatstvo. Međutim, ukoliko stvari krenu po zlu, prvo gde se smanjuju ulaganja su obuke za zaposlene; dakle, povlače se resursi za razvoj ljudskog kapitala kompanija jer se smatra da to ne doprinosi direktno poboljšanju poslovnih rezultata. Većina članova upravnih odbora i specijalista za ljudske resurse su pomirljivi kada je u pitanju ova nedoslednost.

sales kpi growth

DEVELOR preispituje svoj Status Quo; mi verujemo da je osnovna mera za intervencije u oblasti razvoja zaposlenih, njihov doprinos poslovnim rezultatima. Takođe, verujemo da svi programi obuka i povezane aktivnosti treba jasno da pokažu na koji način i do koje mere doprinose poslovnim rezultatima. Uz primenu Develorove metodologije Lanca Vrednosti garantujemo da ćete dobiti odgovore na ovo pitanje.

* Ukoliko želite da saznate više o uspešnim saradnjama DEVELORA i različitih kompanija, kontaktirajte nas!